Helge Aker style=

Helge Aker

Styreleder
Gunnleif Grannes style=

Gunnleif Grannes

Nestleder
Aud Ellen Paulsen style=

Aud Ellen Paulsen

Sekretær
Søren Kure style=

Søren Kure

Styremedlem
Liv Mikarlsen style=

Liv Mikarlsen

Styremedlem
Egil Rødsrud style=

Egil Rødsrud

Styremedlem
Kari Haneborg Røhr style=

Kari Haneborg Røhr

Styremedlem
Hans Jørn Rønningen style=

Hans Jørn Rønningen

Styremedlem
Olaf Simensen Berglia style=

Olaf Simensen Berglia

Varamedlem
Liv Leirstein style=

Liv Leirstein

Varamedlem
Berit Ullestad style=

Berit Ullestad

Varamedlem
Torill Westerby style=

Torill Westerby

Varamedlem