Følgende lokalhistoriske publikasjoner finnes i salg ved Rygge Museum:

Rørhuset - I daglig bruk igjennom nesten 300 år.
Boka er skrevet av arkeolog Julie Riddervold Johansen. Den har vært under arbeid i lang tid. Mange timer har gått med til research og samtaler med fagpersoner og andre som har vært involvert i byggeprosessen. Boka er rikt illustrert. Overskudd av salgsinntekter går til siste finpuss på Rørhuset. Det er fortsatt noen utgifter, bl.a. til ovner.

Pris kr. 240.-

Ryggiof XII
Rygge museum og historielags årbok. Årboka har blitt utgitt annenhvert år siden 1999. Og bind nr. 12 forelå i november 2021.
Pris kr. 250.-

 

Bygdebøker
Bind 1 - Gårder og slekter - utgitt 1957.
Bind 2 - Bygdehistorien - utgitt 1957.
Bind 3 - Tiden 1800 til 1980 - utgitt 1990.

Bøkene selges samlet kr. 300.-

Turveiguide
Rygge museum har utgitt et hefte med lokalhistorisk materiale som henger sammen med forslag til turruter. Heftet inkluderer et stort og godt kart med turrutene inntegnet. Rutene er lagt opp etter "Blomsterveien".
Pris kr. 125.-

Bosteder og slekter - Rygge Bind 2
Dette bindet beskriver området og gårdene Gate og Roer.
Pris kr. 400.-.

Bosteder og slekter - Rygge Bind 4
Dette bindet beskriver området og gårdene Kure, Sildebaugen, Nærum, Kubberød, Møvik. Braathu, Støtvik og Tollefsrød.
Pris kr. 420.-.


Asbjørn Grønvold - en bygdepoet
En biografi om læreren og bygdepoeten Asbjørn Grønvold. Utgitt i 2006. 
Pris kr. 125.-.

 

Gårdsmalerier fra Rygge
Rygge museum utgav denne boken i forbindelse med en utstilling av gårdsmalerier julen 2004. Det er fortsatt noen få eksemplarer igjen.
Pris kr. 125.-.

 

Rør - en eldgammel grend i bygda
I forkant av flyttingen av Rørhuset gav museet ut en bok som beskriver historien til Rør og området rundt.
Pris kr. 150.-

Transkriberte Kirkebøker og Manntall
Rygge Museum og historielag har transkribert Rygge kirkebøker fra 1725 til 1795. Der er utgitt ni bind som hver dekker et tiår med født, konfirmerte, trolovede, gifte og døde. Tilsvarende også Manntallene fra 1664 - 1666
Pris kr. 50.- pr stk.

I kongens tjeneste.
Fylkesmannen i Østfold gjennom 300 år.
Pris kr. 150.-.

Alvhild Brat
Med hjerte i Larkollen.
Pris kr. 150.-.

Brennvinsproduksjonen i Moss
Pris kr. 125.-.