Rygge Museums lokaler i 2. etg leies ut til ulike arrangementer. 
Trenger du lokaler til møter, slektstreff, barnedåp, konfirmasjon, bryllup, minnesamvær eller andre sammenkomster.

Lokalene passer for 20 - 60 personer. 

Vi har fullt utstyrt kjøkken og alt av dekketøy.

Utleiepriser:
Rimelige utleiepriser må avtales med utleieansvarlig Bente Gretland.

For leie ta kontakt med Bente Gretland, mobil 977 32 060.

Rygge Museum og Historielags bankkonto i Sparebank 1 er: 1080 32 63 480