Ta turen innom Rygge Museum!

Rygge Museum er et museum for kulturlandskap og kulturminner.

Rygge museum holder åpent hver søndag med faste og varierte utstillinger.

Åpen museumskafe og salg av lokalhistorisk litteratur.

Rygge Museum består i dag av 6 bygninger. Museumstunet ligger midt i bygda, ved bygdetunet og Rygges flotte middelalderkirke. Museet består av et hovedtun, der hovedbygningen med utstillingen ligger. Her ligger også et stabbur med egen forsvarsutstilling. Over veien, inne rundt bygdetunet ligger Grønvoldsmia, Tollefsrødstabburet, Lybystua og Rørhuset.
Planen er også å flytte Grefsrødlåven hit, som driftsbygning på "Gammelt Gårdstun".

Rørhuset står nå utvendig ferdig og arbeider med pipe, grue og bakerovn påbegynnes.

Rygge Museum og Historielag er en frivilig forening bestående av tidligere Rygge Museum (etablert 13.05.1992) og Ryggge Historielag (etablert 19.04.1979).

Skal fremme interesse, forståelse og kunskap om kommunens kulturlandskap, kulturminner og historie.

Foreningens arbeidsfelt omfatter både materielle og immaterielle verdier.

 


Åpningstider

Rygge Museum holder åpent alle søndager i sommer mellom kl. 12.00 til 1500. Fri entrè. Kaffe og vafler samt diverse bøker og hefter kan kjøpes. STENGT FRA 1. OKTOBER. VINTERSTENGT.

Program

Møteprogram for 2016 er foreløpig ikke fastsatt. Rygge Museum og historielag kommer med nærmere info på nyåret.

Les mer

Facebook

Rygge Museum og Historielag er på Facebook!

Les mer...

Utleie

Rygge museums lokaler i 2. etg er mulig å leie!

Les mer