Forside

Ryggemuseum CollageTa turen innom Rygge Museum! Rygge Museum er et museum for kulturlandskap og kulturminner.

Rygge museum holder åpent hver søndag med faste og varierte utstillinger.

Åpen museumskafe og salg av lokalhistorisk litteratur.

Rygge Museum består i dag av 5 bygninger. Museumstunet ligger midt i bygda, ved bygdetunet og Rygges flotte middelalderkirke. Museet består av et hovedtun, der hovedbygningen med utstillingen ligger. Her ligger også et stabbur med egen forsvarsutstilling. Over veien, inne rundt bygdetunet ligger Grønvoldsmia, Tollefsrødstabburet og Lybystua.
Planen er også å flytte Rørhuset og Grefsrødlåven hit, som vil bli våningshuset og driftsbygning på "Gammelt Gårdstun".