Rygge Museum og Historielag omfatter i dag av 6 bygninger. Museet består av et hovedtun, der hovedbygningen med utstillingen ligger. Her ligger også et stabbur med egen forsvarsutstilling. Over veien, inne rundt bygdetunet ligger Grønvoldsmia og Tollefsrødstabburet, Lybystua og Rørhuset. Rørhuset vil bli våningshuset på "Gammelt Gårdstun", Rygge Museum og Historielags restaureringsprosjekt.

 

Hovedbygning
I hovedbygningen finnes museets utstilling og café.

Bygningen har tidligere vært benyttet til forskjellig skolevirksomhet. Den er bygget som Fylkesskole, men har også vært benyttet som ordinær grunnskole, Steinerskole, Euritmi-skole.
Rygge Museum overtok bygningen i 1992. Hovedutstillingen sto ferdig i 1997, etter flere års arbeider.
På siden av Hovedbygningen står det gamle stabburet som ble flytter fra Søndre Rør.

Rørstabburet
Ved siden av hovedbygningen ligger et stabbur som benyttes til Forsvarsmuseum. Det er Rygge forsvarsforening som har etablert en omfattende og permanent forsvarshistorisk utstilling.
Stabburet lå tidligere på gården Søndre Rør. Fotografiet er fra 1920-årene.

Tollefsrødstabbur
Ute på bygdetunet ligger Museets tredje siste ervervede bygning.
Stabburet ble flyttet fra gården Tollefsrød i Larkollen og sto ferdig restaurert i 2001. Stabburet er opprinnelig fra ca. 1842. 
Stabburet inneholder i dag en stor utstilling av gamle gårdsredskaper og bruksgjenstander fra ulike tidsepoker.

Grønvoldsmia 
Grønvoldsmia ble flyttet fra Grønvold i 1994. Det er en original smie etablert i 1863 av Samuel Larsen Solberg. Etter at Solberg slo seg ned på Grønvold, under Eskelund, ble han selv kalt Grønvold. Smia gikk i arv i flere generasjoner og siste smed var Svein Grønvold som drev smia til et stykke opp i 1980-årene. Smia ble flyttet til museet, uten å bli demontert. Smedens virke bli i dag vist frem i smia. Terje Løken prøver å holde smia åpen på søndager i  den tiden kafeen er åpen på museet.

Lybystua
Bryggerhus ble flyttet fra Søndre Lyby til museets gårdstun. Huset er fra ca. 1850. Bryggerhuset rommer en stor bakerovn som ofte er i bruk i forbindelse med arrangementer på Rygge Museum. Da kan man fra ovnen kjøpe ferske brød. Sveler og lefser selges rett fra bakstetakken. 
Lybystua brukes også av Rygge Bygdekvinnelag. Kan også leies ut til andre foreningsmøter (10 til 15 personer).

Rørhuset
Rørhuset er sannsynligvis det eldste huset i Rygge. Det første tømmeret er tatt i skogen vinteren 1712 - 13.
Rørhuset ble med god hjelp av Rygge Hovedflystasjons dyktige personell flyttet fra Rør Nordre til Bygdetunet 2.7.2012 ved hjelp av spesialbiler og kraner.
Gjenreising av Rørhuset har vært vårt største enkeltprosjekt.