Tollefsrødstabburet

Tollefs St

Ute på bygdetunet ligger Museets tredje siste ervervede bygning.

Stabburet ble flyttet fra gården Tollefsrød i Larkollen og sto ferdig restaurert i 2001. Stabburet er opprinnelig fra ca. 1842. 

Stabburet inneholder i dag en stor utstilling av gamle gårdsredskaper og bruksgjenstander fra ulike tidsepoker.

  Foto: Thor Helge SaastadTollst