Stabbur

Ved siden av hovedbygningen ligger et stabbur som benyttes til Forsvarsmuseum. Det er Rygge forsvarsforening som har etablert en omfattende og permanent forsvarshistorisk utstilling.

Stabbur Forsvarsmuseum

Stabburet lå tidligere på gården Søndre Rør. Fotografiet er fra 1920-årene.

Stabbur S Ror