Smie

Smia1

Smia2  

Foto: Thor Helge Saastad

Grønvoldsmia ble flyttet fra Grønvold i 1994. Det er en original smie etablert i 1863 av Samuel Larsen Solberg. Etter at Solberg slo seg ned på Grønvold, under Eskelund, ble han selv kalt Grønvold. Smia gikk i arv i flere generasjoner og siste smed var Svein Grønvold som drev smia til et stykke opp i 1980-årene. Smia ble flyttet, uten å bli demontert, til museet.

Smedens virke bli i dag vist frem i smia.

Terje Løken prøver å holde smia åpen på søndager i  den tiden kafeen er åpen på museet.

Smia Skilt