Rørhuset

 

 

Rørhuset er sannsynligvis det eldste huset i Rygge.
Det første tømmeret er tatt i skogen vinteren 1712 - 13.

Rørhuset ble med god hjelp av Rygge Hovedflystasjons dyktige personell flyttet fra Røhr til Bygdetunet 02.07.2012 ved hjelp av spesialbiler og kraner.
Gjenreising av Rørhuset har vært vårt største enkeltprosjekt.
De restaurerte vinduene er satt på plass. Videre er bakerovnen murt opp av Murermester Stein Sjøstrand og gruva er murt opp.
I to rom er det satt opp nye takbjelker, og ny himling er på plass.
Det har vært god dugnadsinnsats også i 2015.

Dugnadsgjenger er også i gang i 2016 og murer har murt opp grue m/pipe i kjøkkenet og brannmur i to rom.

2017: dugnadsgjengen er i gang og byggmester innreder flere rom i bygningen. Flere rom er malt, innredning i kjøkken og nytt WC rom.

2018: Maling og rydding. Fra høsten setter byggmester i gang med å legge tregulv i storstua. Egil Røedsrud har skaffet gamle bordplanker som bør passe fint til formålet.

Se referat under "om oss" øverst på startsiden og ned til :om RMHL

 

Rørhuset ble flyttet fra Røhr til bygdetunet 02.07.2012.   Samtlige foto: Thor Helge Saastad

 Roerhuset17 3

Rørhuset februar 2017. Begge pipene er ferdig og innredning pågår.

Under ser du dugnadsjengen, 2 mann + snekker  og tilskuer19.05.2017

DSC 0705

DSC 0701

 

Her kommer noen bilder fra april 2017.Fotosroerhus

 Gaardstun  Roerpipe 

Rørhuset fotografert 28.08.2016.

Roerbakerovn  Roergrue1  Roergrue2

Bakerovn og Grue i Rørhuset.

 

Se avisartikkel under Om oss på startsiden og videre ned til om RMHL.

 

 Under kan du se noen bilder av innredningen tatt 01.08.2019

Foto: T.H.Saastad.

 

Roerinventar1Roerinventar2