Hovedbygning

Forsidermhl

                                                                                       Foto: Thor Helge Saastad.

I hovedbyggningen finnes museets utstilling og café.

Bygningen har tidligere vært benyttet til forskjellig skolevirksomhet. Den er bygget som Fylkesskole, men har også vært benyttet som ordinær grunnskole, Steinerskole, Euritmi-skole.
Rygge Museum overtok bygningen i 1992. Hovedutstillingen sto ferdig i 1997, etter flere års arbeider.

På siden av Hovedbyggningen står det gamle stabburet som ble flytter fra Søndre Rør.