Forsvarsutstilling

Ved Rygge Museum har Rygge Forsvarsforening en fast omfattende utstilling. Utstillingen finner man på stabburet på museumstunet.

Logo Rygge Forsvarsf

http://www.forsvarsforeningen.no/lokalforeninger/moss-og-rygge-forsvarsforening/

 

Åpningstid:
Hver Søndag kl 12.00 - 15.00. Utstillingen holder stengt oktober-april.


Entre:
25,- (under 12 år gratis).

For avtale om spesielle besøk (ev. pris) kontakt Erik Fundingsrud eller Thomas Dahl.

Skilt