Fast utstilling

MUSEET ÅPNER IGJEN i APRIL 2019. 

.

Rygge Museum har en omfattende fast temautstilling. Dette er en lokalhistorisk- og kulturlandskapsutstilling. Vel vært et besøk!

Åpningstid:
Søndag kl 12.00 - 15.00.

Vinterhalvåret stengt. Omvisning kan avtales.

I tillegg til den faste utstillingen er det i den  utstrekning vi får til, gjerne en ny utstilling hver måned på mesanin i løpet av sommeren. Disse vil bli annonsert fortløpende også på Facebook siden vår.

 

Entre:
Fri entre.

Det er mulig å gjennomføre besøk utenfor åpningstiden, for avtale om dette kontakt en av styrerepresentantene eller leder Helge Aker, tlf. 908 53 370

Utstilling:

Museet inneholder en historisk og kulturlandskapsmessig utstilling. Den er delt inn i 8 opplevelsesområder. Oppdelingen refererer seg til publikasjonen Turveiguiden.

Her kan du ta en liten digital rundtur i utstillingslokalene, ved hjelp av å klikke på tallet under kartet.

De 8 opplevelsesområdene.

Ryggekart 

Område 1 - Rygge Kirke
Område 2 - Værne kloster
Område 3 - Evje/Balke
Område 4 - Larkollen
Område 5 - Kurefjorden
Område 6 - Halmstad-Roer
Område 7 - Rådeskogen-Vansjø
Område 8 - Øreåsen-Årvolltangen