Program

 Progr18
Progr 18
MEDLEMSMØTE I APRIL ER TORSDAG 12.
Rygge museum og historielag inviterer til åpent møte om vårt arbeid 
TORSDAG 12.april kl. 19.00.
Møtet er åpent for medlemmer og andre som er interessert i arbeid med lokalhistorie og museumsarbeid.
Rygge museum og historielag har flere komiteer hvor det jobbes for å ta vare på bygdas historie.
Vi ønsker å vise våre medlemmer og andre interesserte det verdifulle arbeid som legges ned i komiteene i løpet av året.
Vi presenterer arbeid som gjøres med Rørhuset og i komiteene for gjenstansregistrering, kulturminneregistrering, publikasjoner og Rygge lokalhistorisk arkiv.
 
Velkommen til Rygge museum og historielag!
 
Hilsen styert
.
Årsm2018
Rygge Museum og Historielag er vinterstengt.
.
Program for 2018 kommer senere.
.
SALG AV RYGGIOF 2017 se under Medlemsinfo/nyheter. 
 
 
301117
8 17
8B 17
Moeteplan