Program

101221A
071221A
 SE UNDER NYHETER  FOR SALG AV ÅRETS RYGGJOF  XII
0111 21
21 10 2021              Sept21
Sept2021a
Bygdedag21c
220821
                    300721
Tekst21 0002
Progr21x
Rmapril21
Rymusjan 2021 A
Vandring 092019
Gullspor2
På grunn av Covid-19 Epedemien er møtevirksomheten dessverre utsatt   
på ubestemt tid.               
 
Følg med på Facebook, her kan det komme flere innformasjoner.
Rymus221020
Rymus 092020
Hoesten 20Aa
44 22
            44 11                                             2020Ab
1250220
Rymusjul 19
Rymusmoete
Rymusjul
 
RYGGE MUSEUM ER VINTERSTENGT FRAM TIL VÅREN.
 
EVENTUELLE HENVENDELSER GJØRES TIL FORMANNEN  HELGE AKER
TELEFON 908 53 370  ELLET E-POST: h.aker@online.no
 
Vandring 19
2019 August123
Pr Juli 19
Tur 2019
270519
 UTSTILLING: se under varierende utstillinger.