Publikasjoner

 PRISLISTE OVER DIVERSE BØKE OG HEFTER.Prisliste

 Kjetil2Imgbok

Ryggiof17

Grasrotandel

 Prisliste

Ryggiof IX Text 

 

 

 

 

 

Ny utgave av Ryggiof er nå ute til salg.

Årbok 2015. Mange interessante artikler og bilder fra Rygge. Pris: 150,-

Vi har igjen noen eldre årganger til salgs for kr. 120,- og 2013 årgangen for kr. 150,-

Ryggiof 1

Gårdsmalerier fra Rygge

MaleribokRygge Museum utga denne boken i forbindelse med gårdsmaleriutstillingen i julen 2004. Vi har fortsatt noen eksemplarer for salg.

 Pris kr. 150,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turvei Guide Rygge:Forside Turvei
Rygge Museum har utgitt et hefte med lokalhistoriske stoff som henger sammen med forslag til turruter. Inkludert i prisen er et stor og godt kart med turrutene inntegnet. Rutene er lagt opp etter kommunens "Blomstervei".

Hefte: A5, 42 sider.
Kart: 59 x 83 cm, 1:20 000.

Pris kr. 125,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygdebøker Rygge Kommune TILBUD!
Bygdebok
Rygge Museum og Historielag selger Rygges flotte bygdebøker, dette etter en avtale med Sparebank1 Rygge & Vaaler.

Bind I Gårder og slekter
Utgitt i 1957, 633 sider. Kr 250.-

Bind II Bygdehistorien 
Utgitt i 1957, 515 sider. Kr 250.00

Bind III Tiden 1800 til 1980                        

Utgitt i 1980, 774 sider kr. 250,00

SUM alle 3 bind Kr. 500,00.