Om Rygge Museum og Historielag

Roerhus18

Roerfam18

Røhrfamilien 19.08.2018 tatt på Rygge Museum under overrekkelsen.

                                                                                          Foto: Thor Helge Saastad.

 

 SE DIVERSE KLIPP NEDOVER SIDEN.

 Utklipp fra Moss avis 7.aug.2014.

RØRHUSET.

Roerhus A  

Roerhus B

 

Roerhuset C

 

 Utklipp fra Byavisa Moss 5.juni 2017.

RMHL0717

RMHL0717 1

Roerhusref1

Roerhusref

 Bygdet1Bygdet2Bygdet3

Bygdet4

Bygdet5