Komiteer

Smiekomiteen:
Terje Løken 69260319
 

Kulturlandskap:
Per Boe Guren 69260458
Gaute Walberg
Kåre Sørby

Tunkomite:
Egil Rødsrud 69260201
Stein Kjæve
Tor Eidem
Bjørn Johannesen
Jan Eivind Olsen

Arkiv og Publikasjonskomite:

Aimar Sørenssen, leder tlf. 957 44 929
Aud Ellen Paulsen, Bjørn Mikarlsen, Erik Mehren, Harry Henriksen, Laila Anita Holmsen, Reidun Huseby.

 Kulturminneregistrering av nyere kulturminner i Rygge.

Etter initiativ fra Rygge kommune v/ Trine Syvertsen er følgende fra Rygge Museum og Historielag foreløpig med i  en nystartet komite: Søren Kure tlf.990 43 870, Anne Marie Raade, Leif Urstad, Aud Ellen Johnsen, Aimar Sørenssen og Thor Helge Saastad.

Nye kulturminner blir registrert i Dataprogrammer Kulturminnesok.

Publikasjonskomitè/Ryggiof-årbok:

Birgitte Akerhaugen, Knut Funderud og det skal velges en ny person i 2016.


 Registreringskommite: (Tollefsrød-stabburet)

Thor Helge Saastad 90623392 og Sverre Granly var de siste igjenværende i komiteen.

 Registreringskomiteen har i utgangspunktet avluttet sitt arbeide. Ca. 1600 bilder.

Registreringen startet 15.02.2010 og ble avsluttet i 2017.

Neste oppgave er og registrere alle bilder med tekst inn i ett dataprogram med navn PhotoStation.

Dette arbeide er nå i full gang. 

De som er aktive med å legge tekst på samtlige bilder inn i Dataprogrammet PhotoStation er Følgende:

Torill Westby og Ingunn Clarholm Johansen.

 Rørhuset:

 Helge Aker, Gunnleif Grannes, Egil Rødsrud.

 Vedlikehold:

Gunnleif Grannes, Bjørn Knudsen.

 Låvekomité:
Henry Brinchmann 
Kåre Hammersborg      HER TRENGES EN REVISJON
Svein Lyby

Telemarkslunden: Erik Mehren, Rolf Skandfer.

 Hjemmeside/web:

Thor Helge Saastad, tohelges@online.no, 90623392

Amalie Onstad.

 Facebook ansvarlig:

 Mette-Lise Sandtangen Hansen.

 

FotosSation: Hovedansvarlig, Aimar Sørenssen.

Dette er et nytt dataprogram som skal benyttes av 3 forskjellige grupper.

ARKIVGRUPPEN - GJENSTANDER og KULTURMINNER.

Her legges bilder med tekst inn i et søkbart dateregister.