Bygninger

Rygge Museum og Historielag omfatter i dag av 6 bygninger. Museet består av et hovedtun, der hovedbygningen med utstillingen ligger. Her ligger også et stabbur med egen forsvarsutstilling. Over veien, inne rundt bygdetunet ligger Grønvoldsmia og Tollefsrødstabburet, Lybystua og Rørhuset. Rørhuset vil bli våningshuset på "Gammelt Gårdstun", Rygge Museum og Historielags restaureringsprosjekt.

Klikk på bygningstekst under kartet for ytterligere informasjon.

Proevebilde

Hovedbygning

Stabbur

Tollefsrødstabburet

Grønvoldsmia

Lybystua

Rørhuset